Miesiąc: Maj 2019

 

Oświadczenie pracowników obsługujących kasy fiskalne

Wszyscy pracownicy obsługujący kasę fiskalną są zobowiązani do złożenia u swojego pracodawcy pisemnych oświadczeń dot. zasad prowadzenia ewidencji. Wzór tego oświadczenia określa – załącznik nr 1 do Rozporządzenie (Ministra Finansów) z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Osoby zaczynające pracę z kasa fiskalną po 1 maja 2019 są zobowiązani złożyc niniejsze oświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Dotychczasowi operatorzy kas fiskalnych są zobowiązani złożyć oświadczenia przed 31 maja 2019 roku.

 

Wzór oświadczenia

 

ZMIANA MATRYCY STAWEK VAT

Informujemy, że wszyscy podatnicy posiadający kasy fiskalne są zobowiązani do stosowania stawek VAT zgodnie z nową matrycą:

 

 

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Podatnicy posiadający kasę fiskalną przed wejściem nowych przepisów, sa zobowiązani do zmiany stawek VAT w terminie do 31.07.2019 r.

Zmianę stawek VAT może dokonać właściciel kasy fiskalnej samodzielnie, bez udziału serwisu. Dokonując zmiany matrycy stawek VAT należy pamiętać, by wraz z tą zmianą, zweryfikować poprawnośc przypisanych stawek VAT w bazie towarowej kasy fiskalnej.

KASY ONLINE

Informujemym, że obowiązek stosowania kas fiskalnych ONLINE dotyczy następujących branż zgodnie z następującym harmonogramem:

 

 

1) od dnia 31 grudnia 2019r. – do czynności:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) od dnia 30 czerwca 2020r. –do czynności:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) od dnia 31 grudnia 2020r. –do czynności świadczenia usług:

a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.