Kategoria: Aktualności

 

ZMIANA MATRYCY STAWEK VAT

Informujemy, że wszyscy podatnicy posiadający kasy fiskalne są zobowiązani do stosowania stawek VAT zgodnie z nową matrycą:

 

 

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Podatnicy posiadający kasę fiskalną przed wejściem nowych przepisów, sa zobowiązani do zmiany stawek VAT w terminie do 31.07.2019 r.

Zmianę stawek VAT może dokonać właściciel kasy fiskalnej samodzielnie, bez udziału serwisu. Dokonując zmiany matrycy stawek VAT należy pamiętać, by wraz z tą zmianą, zweryfikować poprawnośc przypisanych stawek VAT w bazie towarowej kasy fiskalnej.

KASY ONLINE

Informujemym, że obowiązek stosowania kas fiskalnych ONLINE dotyczy następujących branż zgodnie z następującym harmonogramem:

 

 

1) od dnia 31 grudnia 2019r. – do czynności:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) od dnia 30 czerwca 2020r. –do czynności:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) od dnia 31 grudnia 2020r. –do czynności świadczenia usług:

a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.