Oświadczenie pracowników obsługujących kasy fiskalne

Wszyscy pracownicy obsługujący kasę fiskalną są zobowiązani do złożenia u swojego pracodawcy pisemnych oświadczeń dot. zasad prowadzenia ewidencji. Wzór tego oświadczenia określa – załącznik nr 1 do Rozporządzenie (Ministra Finansów) z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Osoby zaczynające pracę z kasa fiskalną po 1 maja 2019 są zobowiązani złożyc niniejsze oświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Dotychczasowi operatorzy kas fiskalnych są zobowiązani złożyć oświadczenia przed 31 maja 2019 roku.

 

Wzór oświadczenia

 




Comments are Closed