ZMIANA MATRYCY STAWEK VAT

Informujemy, że wszyscy podatnicy posiadający kasy fiskalne są zobowiązani do stosowania stawek VAT zgodnie z nową matrycą:

 

 

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Podatnicy posiadający kasę fiskalną przed wejściem nowych przepisów, sa zobowiązani do zmiany stawek VAT w terminie do 31.07.2019 r.

Zmianę stawek VAT może dokonać właściciel kasy fiskalnej samodzielnie, bez udziału serwisu. Dokonując zmiany matrycy stawek VAT należy pamiętać, by wraz z tą zmianą, zweryfikować poprawnośc przypisanych stawek VAT w bazie towarowej kasy fiskalnej.
Comments are Closed